Skip to content
 +31 (0)6 52 56 20 30 |  +31 (0)6 51 78 80 88

Change management: het beste uit je organisatie halen

Met verouderde ICT haal je niet uit je organisatie wat erin zit. Nieuwe appliaties, nieuwe werkwijzen of zelfs nieuwe processen kunnen enorm veel winst opleveren. Maar verandering stuit vaak op weerstand. De change manager van Carbon zorgt voor een soepele overgang naar de nieuwe situatie.

Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan is

Medewerkers houden doorgaans niet van verandering. Weten ze net hoe een pakket werkt, komt er een nieuwe! De change manager van Carbon kan als geen ander die weerstand wegnemen. Door goed uit te leggen wat de toegevoegde waarde van een verandering is, creëert hij de nodige draagkracht.

 

De kunst van het luisteren

Bij change management is goed luisteren essentieel; naar iedereen die met de verandering te maken krijgt. Welke beren zien ze op de weg? Waar zijn ze bang voor? Bovendien kan mee mogen denken over de toekomst enorm helpen. Medewerkers hebben vaak verrassend goede ideeën over hoe processen beter kunnen; hoe pakketten handiger ingericht kunnen worden.

carbon-process-improvement

Marc van Dijk

+31 (0)6 52 56 20 30

Patrick Ligthart

+31 (0)6 51 78 80 88

CARBON management professionals

Louisahoeve 26

2131 MR Hoofdorp

The Netherlands